Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Warsztaty ekologiczne

Data publikacji:

18 marca w naszej szkole odbyły się inspirujące warsztaty ekologiczne pod hasłem “Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”, mające na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat ochrony środowiska. Dzięki zaangażowaniu trenerów Anny i Andrzeja Mydlińskich, uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat ochrony powietrza, zagrożeń związanych z emisją zanieczyszczeń, wpływu tych substancji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne oraz sposobów ich minimalizowania. Dodatkowo, omówiono wydarzenia historyczne, takie jak tragiczny “Wielki smog londyński” z 1952 roku, który doprowadził do katastrofy środowiskowej i śmierci kilku tysięcy londyńczyków oraz pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego z 2020 roku, który strawił ponad 5,5 tys. hektarów cennych przyrodniczo terenów, co dodatkowo uświadomiło uczniom skalę problemu. Na zakończenie, uczestnicy mieli okazję do zabawy i testowania swojej wiedzy poprzez kręcenie kołem fortuny oraz odpowiadanie na pytania prowadzących. Te warsztaty z pewnością sprawiły, że uczniowie stali się bardziej świadomi wpływu swoich działań na jakość powietrza w ich otoczeniu.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye