Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Podpisanie umowy z wykonawcą

Rewaloryzacja Dworu w Niećkowie przy dofinansowaniu przez Fundację Most the Most
w ramach Konkursu “Nasz Zabytek”


Kwota dofinansowania:                  1 000 000,00 zł

Wartość inwestycji:                          1 893 715,11 zł

W dniu 02 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych Firmą Handlowo-Usługową „MAG-BUD” Piotr Lipski z siedzibą przy ul. Nowo Osiedle 11, 19-200 Grajewo, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji oraz Inspektorami Nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno–budowlanej z Panem Rafałem Stankiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI INŻYNIERSKIE
W BUDOWNICTWIE Rafał Stankiewicz
 z siedzibą przy ul. Władysława Raginisa 8, 16-300 Augustów, 15-166 Białystok; w zakresie branży elektrycznej z Panem Bogdanem Truszkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELROND Hurtownia Elektryczna Bogdan Truszkowski, Barbara Truszkowska s.c. z siedzibą przy ul. Chreptowicza 19B, 169-300 Augustów; w zakresie branży sanitarnej z Panem Andrzejem Urbanowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowo-Techniczne i Komputerowe Andrzej Urbanowicz z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 16/57, 16-400 Suwałki, wyłonionymi
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye