Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Podpisanie umowy na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Niećkowie

Rewaloryzacja Dworu w Niećkowie przy dofinansowaniu przez Fundację Most the Most
w ramach Konkursu “Nasz Zabytek”

Kwota dofinansowania:                  1 000 000,00 zł

Szacunkowa wartość inwestycji:   1 420 000,00 zł

W dniu 02 marca 2022 r. w Dworze w Niećkowie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Niećkowie, pomiędzy organizatorem konkursu – Fundacją Most the Most z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, a zwycięzcą pilotażu Konkursu „Nasz Zabytek” w województwie podlaskim -Powiatem Grajewskim z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B.

Celem realizacji zadania jest rewaloryzacja zabytkowego Dworu w Niećkowie i dostosowanie do docelowego sposobu użytkowania zgodnego z pomysłami zgłoszonymi przez lokalną społeczność w ramach Konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most the Most, mające na celu wdrożenie nowej funkcji społecznej obiektu poprzez:

 1. spotkania z mieszkańcami powiatu grajewskiego w formie konsultacji społecznych, mitingów tematycznych, zebrań obejmujących problematykę o szerokim spektrum;
 2. spotkania cykliczne: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, warsztaty kulturoznawcze;
 3. warsztaty rękodzieła (wyszywanie, haftowanie, szycie), przekazywania umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu, eventy o charakterze wspólnego (rywalizacyjnego) szydełkowania, dziania i szycia garderoby we wzorach typowych na Podlasiu;
 4. stworzenie miejsca spotkań Kół Gospodyń Wiejskich;
 5. stworzenie miejsca kultywowania i propagowania kultury lokalnej widzianej przez taniec ludowy, śpiew, aranżację;
 6. spotkania międzypokoleniowe;
 7. spotkania epizodyczne: inscenizacje lokalne, prezentacje dorobku kulturalnego (szkoły, gminy, powiatu), konferencje naukowe;
 8. dostosowanie poddasza Dworu do ekspozycji i przechowywania strojów ludowych Zespołu Kłosek.

Rewaloryzacja zabytkowego Dworu w I etapie prac, obejmie roboty budowlane polegające na:

 1. przebudowie więźby dachowej;
 2. wykonaniu nowego pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi elementami dachu;
 3. przebudowie pomieszczeń w sferze budowlanej i instalacyjnej poddasza z wykończeniem;
 4. wykonaniu nowej klatki schodowej;
 5. rozbiórce starej klatki schodowej i fragmentu stropu w miejscu starej klatki schodowej;
 6. uzupełnieniu wykończenia w miejscu demontażu starej klatki schodowej.

Link do wydarzenia: https://zsnieckowo.com.pl/2022/03/07/podpisanie-umowy-na-rewaloryzacje-dworu-w-nieckowie/

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye