Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią,
że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Niećkowie,
Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 272-51-74, e-mail: nieckowo@poczta.onet.pl
.
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem
przypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje
Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu :

  • Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  • Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  • Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21Rozporządzenia;
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a);
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye