Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Zmiana wysokości kwoty środków niezbędnych na przeprowadzenie robót budowlanych

Rewaloryzacja Dworu w Niećkowie przy dofinansowaniu przez Fundację Most the Most
w ramach Konkursu “Nasz Zabytek”


Kwota dofinansowania:                   1 000 000,00 zł

Wartość inwestycji:                          2 059 138,11 zł

W dniu 13.12.2022 r. został podpisany aneks do umowy nr 1/KNZ/2022 zawartej w dniu 02 marca 2022 r. na wypłatę dofinansowania/grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Dwór w Niećkowie. Zmianie uległa kwota środków niezbędnych na przeprowadzenie robót budowlanych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót branży sanitarnej, przewidzianych do wykonania w II etapie przebudowy dworu w Niećkowie, polegających na wstawieniu na strop oficyny, dwóch central wentylacyjnych.

Sfinansowano ze środków Fundacji Most the Most w wysokości 1 mln zł.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye