Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Porozumienie o współpracy podpisane

Data publikacji:

29 września w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Komendant Powiatowy Policji w Grajewie insp. Adam Brodowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie mgr Bożena Sokołowska podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy KPP w Grajewie a ZS w Niećkowie.

Młodzież kolejnego rocznika PKM będzie mogła kształcić się nie tylko w przedmiotach ogólnych, ale także dodatkowo w zakresie prawa i wiedzy o służbach mundurowych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych i adresowane będą dla chętnych uczniów.

Porozumienie reguluje zakres, formy i zobowiązania obu stron w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów szkoły, a w szczególności klas w których naucza się przedmiotów dotyczących funkcjonowania policji.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye