Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Data publikacji:

W bieżącym roku szkolnym Nasi uczniowie wzięli po raz pierwszy udział w Szkolonej Internetowej Grze Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych. Reprezentowały nas trzy zespoły uczniowskie z których jeden zajął I miejsce w województwie podlaskim w drugim etapie inwestowania, tzn.: transakcjach na kontraktach terminowych.

Formuła projektu obejmowała grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy GPWtr@der oraz moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież szkolna zapoznawała się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych (akcji, ETF-ów czy kontraktów terminowych). Inwestycje realizowane były w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane były na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddawał giełdową rzeczywistość, a uczniowie w praktyce przekonali się, na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznali ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji.

Giełdzie Papierów Wartościowych serdecznie dziękujemy za tę pouczającą lekcję.

Opiekun: Anna Mazurkiewicz

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye