Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji

Data publikacji:

,,Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne” to temat prewencyjnego spotkania młodzieży z funkcjonariuszami policji. Miało ono miejsce 28 listopada 2022r. w Internacie Zespołu Szkół w Niećkowie. Spotkanie poprowadzili: młodszy asp Grzegorz Gardocki z KPP w Grajewie, asp. Tomasz Pawlaczyk Kierownik Posterunku Policji w Rajgrodzie oraz asp. Jacek Smaługa Dzielnicowy z Posterunku Policji w Szczuczynie.
   Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z młodzieżą na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencji prawnych. Wychowankowie dowiedzieli się czym jest przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Funkcjonariusze przypomnieli młodzieży o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie oraz, że nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego.
Policjanci mówili również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się. Podczas spotkania wyjaśnili wychowankom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.
Profesjonalne przeprowadzenie zajęć przez funkcjonariuszy policji w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród wychowanków oraz głęboko w to wierzymy, że pozytywnie wpłynie na zachowanie młodzieży zarówno w szkole, internacie jak i poza nimi.
Spotkanie zorganizował Ryszard Ekstowicz

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye