Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Wybory do samorządu uczniowskiego

Data publikacji:

W dniu 08.11.2022 r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas I-IV mógł oddać jeden głos na przygotowanych kartach wyborczych.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący: Bartłomiej Chmielewski kl.IV TEP

Zastępca: Julia Trzonkowska kl. IVTEP

Skarbnik: Mateusz Nowak kl. IV TMRiA

Członkowie:

  • Marlena Rogalska kl. IVTŻ P
  • Jakub Komosiński kl. IVTIP
  • Łukasz Sokołowski kl. II TMRIA
  • Aleksandra Siedlecka kl. I TE
  • Marcin Zaborowski kl. II TE
  • Paweł Chojnowski kl. I TI
  • Emilia Duda kl. I TE

Opiekunowie SU: Paulina Grabińska, Anna Zyskowska
Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye