Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Sprzątanie Świata 2022

Data publikacji:

15 września roku uczniowie wszystkich klas i nauczyciele Zespołu Szkół w Niećkowie wzięli udział w Międzynarodowej Akcji ” Sprzątanie Świata 2022″. W tygodniu poprzedzającym akcję na lekcjach biologii, geografii lub na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki na temay: – jak zmniejszyć ilość produkowanych odpadów; -dlaczego odpady należy segregować i jak to robimy; -co to jest recykling i jakie odpady nadają się do recyklingu; – dlaczego nie wolno spalać odpadów ani wywozić ich np. do lasu; – dlaczego warto robić kompost z bioodpadów. Uczniowie wykonali też plakaty promujące akcję. W ramach akcji uprzątnęliśmy tereny wokół obiektów szkolnych, pobocza wszystkich dróg dojazdowych do Niećkowa, obrzeża pobliskich lasków oraz teren wokół dawnej zlewni mleka. Worki z zebranymi odpadami z poszczególnych rejonów zwieźli na teren szkoły uczniowie z TMRiA wraz z opiekunem p. Marcinem Kozikowskim. Następnie odpady zostały odebrane przez pracowników WPK w Szczuczynie. Akcja przebiegała sprawnie, w przyjaznej atmosferze oraz przy bardzo dobrej pogodzie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za zrozumienie i zaangażowanie! Koordynator akcji: p.Ludmiła Orłowska przy współpracy z p. Marleną Chilińską- Zalewską oraz p. Anną Zyskowską.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye