Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Nabór wniosków na stypendium w ramach projektu

Data publikacji:

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W nawiązaniu do zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów w związku z realizacją projektu: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 rozpoczynamy rekrutację naboru wniosków na stypendium.
Stypendia otrzyma 20 uczniów szkoły z najwyższą średnią ocen za rok szkolny 2020/2021.
Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu:
https://projekty.syntea.pl/nowa-ranga-ksztalcenia…/

Dokumenty mogą składać uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.00. Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Nabór wniosków: 24.09.2021 – 30.09.2021 do godziny 15.00
Druki na w/w projekt dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie projektu.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem:
https://projekty.syntea.pl/…/Regulamin-przyznawania…

Warunkiem otrzymania stypendium jest udział w projekcie.
Informacje dotyczące projektu zostały wysłane do wszystkich uczniów i rodziców wiadomością systemową Librus.

Dyrektor ZS w Niećkowie
mgr Dariusz Koniecko

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye