Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Podsumowanie projektu “Po doświadczenia do Włoch 2”

Data publikacji:

Dnia 14.09.2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Po doświadczenie do Włoch- 2 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt przewidywał organizację 2 tygodniowych staży dla 40 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczestnicy projektu mieli okazję na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach we Włoszech.

Wyjazd na staże stał się również doskonałą okazją do poznania kultury, historii oraz niezwykłych włoskich zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego.
Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, a otrzymany Certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

Swoje wrażenia z wyjazdu młodzież przedstawiła w formie prezentacji multimedialnych. Uczniowie wyrazili serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu Po doświadczenie do Włoch- 2.
Liczymy, że będziemy mogli kontynuować podobne przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye