Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Pierwsze skoszarowanie PKM 2021/2023

Pierwsze skoszarowanie PKM 2021/2023

17 i 18 września odbyło się pierwsze skoszarowanie kandydatów na Kadetów do Policyjnej Klasy Mundurowej Naszej Szkoły. Przyszli Kadeci poznali i ćwiczyli element musztry pod okiem starszego szeregowego Leszka Maciejewskiego Żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Komendanta Policyjnej Klasy Mundurowej nadinstruktora Dariusza Koniecko. Instruktor Arkadiusz Bogdan przedstawił kandydatom na kadetów Regulamin Policyjnej Klasy Mundurowej. W trakcie skoszarowania Kadeci PKM rocznik 2019/2021: kadet sztabowy Sobolewski Michał, kadet sztabowy Zieliński Dawid, młodszy kadet sztabowy Dylewska Martyna oraz starszy kadet Modzelewska Agata przedstawili przyszłym kandydatom na kadeta funkcjonowanie Policyjnej Klasy Mundurowej oraz pomogli w zaadoptowaniu się. Opiekun Policyjnej Klasy Mundurowej mł. inst. sztabowy Elwira Kołaczyńska-Bogdan

Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie

Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie

17 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w Niećkowie mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji dotyczącej nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie organizowanej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. W konferencji brały udział klasa czwarta oraz trzecie technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Podczas wykładów uczniowie mieli okazję zaznajomić się z praktycznymi aspektami zastosowania nowoczesnych technologii w gospodarstwie rolnym.

Opiekunowie:

Wojciech Czerkas
Andrzej Nitkowski
Zdzisław Wesołowski
Stanisław Kuczyński

Ognisko integracyjne w internacie

Ognisko integracyjne w internacie

14 września na terenie Zespołu Szkół w Niećkowie obok Dworku  wychowawcy i wychowankowie Internatu spotkali się przy ognisku integracyjnym. Głównym celem tej imprezy było wspomaganie wychowanków w ich  całościowym rozwoju i tworzenie więzi emocjonalnych  ze środowiskiem internackim. Ogniskowej integracji towarzyszyły wspólne biesiadowanie, Zatańczono taniec belgijski, zorganizowano zabawy, takie jak zawody w  przeciąganie liny oraz skok przez linę.
To był radosny i zarazem wyczerpujący wieczór, wszyscy mieszkańcy internatu zakończyli ten dzień w bardzo dobrych nastrojach 🙂

Organizacja: Elwira Kołaczyńska – Bogdan, Elżbieta Ptak

Domyślny obrazek

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Czterdziestu jeden kadetów Policyjnej Klasy Mundurowej Zespołu Szkół w Niećkowie ukończyło dwuletni cykl kształcenia 2019/2021. Uczniowie na uroczystym apelu otrzymali certyfikaty ukończenia edukacji policyjnej oraz nominacje na wyższe stopnie: siedmiu kadetów sztabowych, ośmiu młodszych kadetów sztabowych, szesnastu starszych kadetów oraz pięciu kadetów. Nominacje na wyższe stopnie otrzymali również instruktorzy PKM: młodszy instruktor sztabowy Elwira Kołaczyńska – Bogdan, starszy instruktor Wojciech Czerkas, starszy instruktor Marcin Kozikowski oraz instruktor Arkadiusz Bogdan.
Uroczyste podsumowanie funkcjonowania Policyjnej Klasy Mundurowej Zespołu Szkół w Niećkowie było okazją do wręczenia podziękowań osobom wspierającym i aktywnie uczestniczącym w jej działaniach. Podziękowania otrzymali: Starosta Powiatu Grajewskiego Waldemar Remfeld, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Grzegorz Gardocki, Komendant Powiatowy Policji w Grajewie młodszy inspektor Adam Brodowski, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, opiekun PKM z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie młodszy aspirant Sylwia Gosiewska, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej st. szer. Leszek Maciejewski, druh Michał Kaliszewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie, Dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie Janusz Siemion.
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie młodszy inspektor Łukasz Głowacki przekazał na ręce Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie podziękowania za wkład wniesiony w promowanie idei wolnej od uzależnień oraz wręczył medale i dyplomy najlepszym kadetom uczestniczącym w zawodach biegowych „Bieg po bezpieczne wakacje“ zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór … wybieram rozsądek“.
Opiekun Policyjnej Klasy Mundurowej młodszy instruktor sztabowy Elwira Kołaczyńska-Bogdan.
Uroczystość była połączona z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauczaniu, zawodach oraz z najwyższą frekwencją zostali uhonorowani statuetkami. Statuetki otrzymali również uczniowie wybrani przez poszczególne klasy jako „osobowość klasy“.
Gratulujemy!!!

Domyślny obrazek

Wyjazd PKM do miejscowości Bogusze

Policyjna Klasa Mundurowa pod opieką Komendanta – nadinstruktora Dariusza Koniecko, młodszego instruktora sztabowego Elwiry Kołaczyńskiej – Bogdan i starszego instruktora Wojciecha Czerkasa uczestniczyła w integracyjno-edukacyjnym wyjeździe do miejscowości Bogusze. Była to okazja do podsumowania funkcjonowania cyklu kształcenia 2019-2021.
Podczas wyjazdu kadeci zobaczyli pochodzący z 1545 r. słup graniczny. Powody do radości dała nam również piękna pogoda i świetna atmosfera. Na zakończenie wyjazdu zostało zorganizowane ognisko, przy którym Kadeci mogli upiec kiełbaski.

Domyślny obrazek

BohaterON

Po raz kolejny wychowankowie Internatu włączyli się w V edycję ogólnopolskiej kampanii “BohaterON- włącz historię!”. Naszym celem było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, podczas cyklu spotkań poświęconych tematyce powstańczej. Młodzież przygotowała album z życzeniami i podziękowaniem, który został przesłany Powstańcom Warszawskim. Ci odważni ludzie, narażając swoje zdrowie i życie za walkę o Ojczyznę, stali się dla nas wzorem do naśladowania. Są żywymi bohaterami naszej polskiej historii, o których nie możemy zapomnieć!
Koordynator projektu: Monika Wiśniewska

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye