Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Skąd się bierze cyberprzemoc?

Data publikacji:

Korzystanie z Internetu stało się tak powszechne, że wpłynęło na zmianę sposobu komunikacji oraz szukania i rozpowszechniania różnych informacji. Jednocześnie niesie za sobą potencjalne zagrożenia- jest nim m.in. przemoc w Internecie.

26.02.2024 w Internacie ZS w Niećkowie p. Elżbieta Ptak przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy w tym  cyberbullingu (formy przemocy psychicznej, wykorzystującej m.in. Internet do publikowania obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej osoby).

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży istnienia różnych form cyberprzemocy,  zrozumienia mechanizmów leżących u jej źródeł, a także poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji grożących sprawcom jej stosowania. Wychowankowie zapoznali się  ze sposobami radzenia sobie z sytuacjami gdy są świadkami lub ofiarami cyberprzemocy.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye