Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

”WŁOSKIE DOŚWIADCZENIA”

Data publikacji:

Sobotni odpoczynek, jeszcze w szkole, na chwilę przed wyjazdem pierwszej grupy uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie na praktyki po ”WŁOSKIE DOŚWIADCZENIA”.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie staży zagranicznych, który realizowany jest w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021 -2027 współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS. W ramach projektu ”WŁOSKIE DOŚWIADCZENIA”, 30 uczniów naszej szkoły z klas technikum o specjalnościach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik informatyk, wyjedzie 2-tygodniowe staże zawodowe do Włoch. Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej.

Każdy uczestnik projektu przed wyjazdem brał udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs składały się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 2-tygodniowe staże do Włoch. Pierwsza grupa wyjechała na staże w sobotę 20 stycznia 2024 r., druga 3 lutego 2024 roku.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye