Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Skoszarowanie PKM 27-28 października

Data publikacji:

Ostatni weekend października zakończył się skoszarowaniem Policyjnej Klasy Mundurowej poświęconym ćwiczeniom ceremoniału mundurowego w ramach przygotowania do uroczystego aktu ślubowania, doskonaleniu musztry zespołowej pod kierunkiem nadinst. Dariusza Koniecko i st. inst. Arkadiusza Bogdan oraz doskonaleniu wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej: kpr. Magdalenę Trzaska i st. szer. Leszka Maciejewskiego.

Po raz kolejny kadeci PKM włączyli się w ogólnopolską kampanię „BohaterON- włącz historię!”. Hasło “Powstań i pokaż, że pamiętasz” przyświecało upamiętnieniu i uhonorowaniu uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Koordynator projektu – st. inst. sztab. Elwiry Kołaczyńskiej – Bogdan

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye