Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Akcja Sprzątania Świata

Data publikacji:

26 września wychowankowie Internatu z p. Zuzanną Borawską i p. Anną Żurawską zorganizowali akcję sprzątania świata. Akcja miała na celu kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy odpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz uświadomienie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczne sprzątanie, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye