Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Wysokie wyniki egzaminów zawodowych

Data publikacji:

Wśród osiemdziesięciu uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 aż siedemdziesięciu dziewięciu uzyskało Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej – zdawalność 98,75%.
Zawód technik ekonomista:
Kwalifikacja EKA.04: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – 100% zdawalności.
Zdawalność w powiecie grajewskim – 96%, zdawalność w województwie podlaskim 90%, zdawalność w
Polsce – 91%.
Zawód technik informatyk:
Kwalifikacja INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych – 100% zdawalności.
Zdawalność w powiecie grajewskim – 78%, zdawalność w województwie podlaskim 78%, zdawalność w
Polsce – 76%.
Kwalifikacja INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych – 96% zdawalności.
Zdawalność w powiecie grajewskim – 61%, zdawalność w województwie podlaskim 71%, zdawalność w
Polsce – 72%.
Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
Kwalifikacja ROL.02: Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie –
100% zdawalności.
Zdawalność w powiecie grajewskim – 100%, zdawalność w województwie podlaskim 87%, zdawalność w
Polsce – 85%.
Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja HGT.02: Przygotowanie i wydawanie dań – 100% zdawalności.
Zdawalność w powiecie grajewskim – 100%, zdawalność w województwie podlaskim 93%, zdawalność w
Polsce – 90%.

Najwyższy wynik uzyskał uczeń klasy w zawodzie technik informatyk (kwalifikacja INF.03) – 98% z części pisemnej oraz 100% z części praktycznej.
Gratulujemy!

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye