Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Odbiór I etapu przebudowy Dworu w Niećkowie i koncert “Chóru Powiatowego”

Data publikacji:

Niedawno informowaliśmy Państwa o odbiorze końcowym robót budowlanych I etapu przebudowy Dworu w Niećkowie, dzisiaj podsumujemy uroczysty odbiór, w którym uczestniczyły wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji, wśród których byli przedstawiciele Fundacji Most the Most, Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy, firmy NON-BOX z Białegostoku, Firmy Handlowo-Usługowej „Mag-Bud” z Grajewa, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego z Niećkowa, Powiatu Grajewskiego, a także zaproszeni goście.

Uroczystość, powitaniem gości, rozpoczęli Starosta Grajewski Waldemar Remfeld i Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie Bożena Sokołowska. Po wstępie poprosili oni o wystąpienie Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, Prezes Fundacji Most the Most Brygidę Ślabską, członka Zarządu BGK Tomasza Robaczyńskiego, właścicielkę firmy NON-BOX z Białegostoku Barbarę Sarnę-Tykocką oraz wykonawcę Piotra Lipskiego do symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie Starosta Grajewski przybliżył zebranym historię remontu Dworu w Niećkowie, krok po kroku, od momentu pomysłu i rozmów, aż do dnia odbioru I etapu przebudowy. Podkreślił również, że dołoży on, jak i zespół zajmujący się inwestycją, wszelkich starań w kierunku realizacji zadania, aby przywrócić dawny blask i świetność zabytkowi.

W trakcie wydarzenia Prezes Fundacji Most the Most Brygida Ślabska pokrótce przedstawiła plany współpracy z Powiatem Grajewskim, jaka będzie kontynuowana celem włączenia w „życie” Dworu, a zarazem zintegrowania i aktywizacji społeczności lokalnej. Jak podkreśliła, takie perełki, nie powinny stać opustoszałe, powinny tętnić i wibrować wspólnymi działaniami.

W dalszej kolejności głos zabrali także: członek Zarządu BGK Tomasz Robaczyński i Dyrektor ds. współpracy z fundacjami i instytucjami pożytku publicznego BGK Paweł Sikorski. Panowie podkreślili zaangażowanie i wagę, jakie BGK podejmuje na rzecz działań związanych z kulturą i dziedzictwem narodowym, poprzez ratowanie zabytków i budowanie świadomości o wartości historii i tradycji.

Wśród przemawiających był również poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, który podziękował stronom inwestycji za podjęcie wspólnych działań nad przebudową Dworu w Niećkowie, podkreślając, jak ważne dla ratowania, często zapomnianych miejsc, mają tego typu inicjatywy i programy. Wspomniał także o możliwości pozyskania środków finansowych w nowo ogłoszonym konkursie, organizowanym właśnie przez BGK, na dalszą renowację Dworu.

Na zakończenie przyszedł czas na podziękowania i wyrazy uznania za owocną współpracę, zaangażowanie we wspólne projekty oraz za wzajemne wsparcie, które przyczyniło się do zakończenia I etapu przebudowy Dworu w Niećkowie. Pamiątki oraz upominki wraz z Waldemarem Remfeldem i Bożeną Sokołowską wręczał Grzegorz Gardocki Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego.

Materiał: TVP Białystok
Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye