Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Data publikacji:

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie obyło się I Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Grajewskim, zorganizowane przez Kazimierza Gwiazdowskiego Posła na Sejm RP, Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz ww. szkołę.

Forum rozpoczęło się od przywitania uczestników wydarzenia, po którym Starosta Grajewski Waldemar Remfeld przedstawił krótki rys historyczny związany z początkami powstawania organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, która sięga końca XVIII w. oraz zadań jakimi zajmowały się one na przestrzeni minionego stulecia. Następnie głos zabrali m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego Wanda Mieczkowska, która reprezentowała Marszałka Artura Kosickiego.

Kulminacyjnym momentem forum było wręczanie odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przyznano 10 najbardziej wyróżniającym się członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grajewskiego. Wśród pań były: Agnieszka Chrzanowska z KGW w Radziłowie, Helena Santorowska z KGW w Pieńczykowie, Anna Berć z KGW Niedźwiadnej, Anna Jagłowska z KGW w Bełdzie, Teresa Cywko z KGW w Toczyłowie, Katarzyna Cymoch z KGW w Dołęgach, Agata Zalewska z KGW w Kieljanach, Marta Łoś z KGW w Kosówce, Natalia Cybula z KGW w Białaszewie i Elwira Rogińska z KGW w Wąsoszu. Panie prócz orderu otrzymały listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Następnie „Srebrny Krzyż Zasługi” wręczony został panu Andrzejowi Głowczyńskiemu, który wyróżniony został za honorowe krwiodawstwo, jako zasługę dla obywateli. Każde z Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało również dyplom z podziękowaniami za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności, za kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców i za współpracę z lokalnymi samorządami wraz z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Tematem forum było podsumowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grajewskiego w latach 2018-2022, promocja produktu lokalnego, jak i ogólnokrajowej marki Produkt Polski, zmiany w ubezpieczeniach społecznych dotyczące ludzi zatrudnionych w rolnictwie, czy akcje i imprezy organizowane przez ośrodki współpracujące z Kołami Gospodyń Wiejskich podjęte na przestrzeni minionych miesięcy. Zagadnienia zreferowane zostały przez przedstawicieli współorganizatorów Forum, wśród których byli: Jadwiga Zabielska – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku, Tomasz Krukowski – Zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskiego OR w Łomży, Jacek Jarmołowicz – Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Białymstoku oraz Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Forum poprowadziła Dyrektor ZS w Niećkowie pani Bożena Sokołowska. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili Szkolny Zespół Ludowy „Kłosek”, który oprócz śpiewu zaprezentował tańce ludowe oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Z grodu Szczuków” ze Szczuczyna, które zaprezentowało piękne pieśni folkloru ludowego.

[źródło: Powiat Grajewski]

Relacja z wydarzenia została zawarta w wieczornym wydaniu magazynu informacyjnego “Obiektyw” w TVP3 Białystok (11 minuta programu).

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye