Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Akcja krwiodawstwa w Szczuczynie

Data publikacji:

W sobotę 14 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie odbyło się uroczyste spotkanie honorowych krwiodawców z terenu miasta i gminy Szczuczyn oraz sympatyków idei krwiodawstwa.

Wydarzenie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim dawcom krwi, którzy od wielu lat nieprzerwanie i bezinteresownie dzielą się tym co najcenniejsze – własną krwią.

Pan Dariusz Średziński – dyrektor ds. medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku wręczył pamiątkowe grawertony Pani Bożenie Sokołowskiej – dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie, Panu Arturowi Kuczyńskiemu – burmistrzowi Szczuczyna (w imieniu którego nagrodę odebrała Jolanta Budzińska – sekretarz gminy Szczuczyn), Panu Januszowi Siemionowi oraz Panu Markowi Kaczyńskiemu – sponsorowi całego przedsięwzięcia „za szczególną pomoc oraz zaangażowanie w krzewieniu i rozwój idei honorowego krwiodawstwa”.

Spotkanie wzbogacili występami wokalnymi: Nikola Kondratowicz z Prostek, Mateusz Ladziński i Mateusz Mierzejewski z Zespołu Szkół w Niećkowie.

Po oficjalnej część spotkania zebrani udali się na słodki poczęstunek, który przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Danowa, Lipnika i Niedźwiadnej.

Spotkanie poprowadziła Olga Koniecko, która przybliżyła zebranym historię krwiodawstwa
w Polsce i na świecie a także podsumowanie akcji krwiodawstwa w gminie Szczuczyn poczynając od 2012 roku.

Ze strony Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie pragniemy złożyć również serdeczne podziękowania dla Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie za dotychczasową współpracę oraz zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość. Deklarujemy również gotowość dalszego wsparcia Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie na rzecz krzewienia idei krwiodawstwa.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye