Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Data publikacji:

Czterdziestu jeden kadetów Policyjnej Klasy Mundurowej Zespołu Szkół w Niećkowie ukończyło dwuletni cykl kształcenia 2019/2021. Uczniowie na uroczystym apelu otrzymali certyfikaty ukończenia edukacji policyjnej oraz nominacje na wyższe stopnie: siedmiu kadetów sztabowych, ośmiu młodszych kadetów sztabowych, szesnastu starszych kadetów oraz pięciu kadetów. Nominacje na wyższe stopnie otrzymali również instruktorzy PKM: młodszy instruktor sztabowy Elwira Kołaczyńska – Bogdan, starszy instruktor Wojciech Czerkas, starszy instruktor Marcin Kozikowski oraz instruktor Arkadiusz Bogdan.
Uroczyste podsumowanie funkcjonowania Policyjnej Klasy Mundurowej Zespołu Szkół w Niećkowie było okazją do wręczenia podziękowań osobom wspierającym i aktywnie uczestniczącym w jej działaniach. Podziękowania otrzymali: Starosta Powiatu Grajewskiego Waldemar Remfeld, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Grzegorz Gardocki, Komendant Powiatowy Policji w Grajewie młodszy inspektor Adam Brodowski, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, opiekun PKM z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie młodszy aspirant Sylwia Gosiewska, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej st. szer. Leszek Maciejewski, druh Michał Kaliszewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie, Dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie Janusz Siemion.
W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie młodszy inspektor Łukasz Głowacki przekazał na ręce Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie podziękowania za wkład wniesiony w promowanie idei wolnej od uzależnień oraz wręczył medale i dyplomy najlepszym kadetom uczestniczącym w zawodach biegowych „Bieg po bezpieczne wakacje“ zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór … wybieram rozsądek“.
Opiekun Policyjnej Klasy Mundurowej młodszy instruktor sztabowy Elwira Kołaczyńska-Bogdan.
Uroczystość była połączona z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauczaniu, zawodach oraz z najwyższą frekwencją zostali uhonorowani statuetkami. Statuetki otrzymali również uczniowie wybrani przez poszczególne klasy jako „osobowość klasy“.
Gratulujemy!!!

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye