Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Data publikacji:

W październiku, który ustanowiony został Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, biblioteka w naszej szkole podjęła szereg działań i inicjatyw promujących czytelnictwo, które z pewnością przekładać się będą na efektywność edukacyjną.
7 października w klasach pierwszych we współpracy z nauczycielami języka polskiego, Gabrielą Płochocką i Wiesławą Szczesik, zorganizowany został Dzień Głośnego Czytania, który przeniesiono z 29 września.
Przełom września i połowa października upłynął pod znakiem lekcji bibliotecznych z klasami pierwszymi. Podczas tych zajęć uczniowie mieli okazję, wśród wielu informacji dotyczących funkcjonowania biblioteki, zapoznać się z realizowanym w szkole Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Z budżetu tej instytucji, przy życzliwym współudziale Starostwa Powiatowego, szkoła nasza wzbogaciła się do tej pory o 789 pozycji czytelniczych, w tym audiobooki. Docelowo liczba zakupionych woluminów wzrośnie ponieważ projekt jest w trakcie realizacji. Warto w tym miejscu nadmienić, że wybór pozycji czytelniczych był wynikiem konsultacji z całą społecznością szkolną. Po dostarczeniu zakupionych pozycji do biblioteki szkolnej zorganizowano w czytelni ich wystawę, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co przekłada się wymiernie na wzrost czytelnictwa.
W tym roku z większą intensywnością niż w latach ubiegłych promowane jest czytelnictwo poprzez gazetki biblioteczne, które swą treścią zachęcają do aktywnego czytelnictwa oraz pełnią funkcję informacyjną. Uczniowie dowiadują się m.in. jakie są korzyści z czytania książek, o akcjach podejmowanych przez bibliotekę szkolną oraz akcjach organizowanych przez Bibliotekę Centrum Kultury w Szczuczynie , z którą nasza biblioteka szkolna współpracuje.
Przed nami kolejne tygodnie wytężonej pracy obfitujące w wydarzenia, które miejmy nadzieję zaowocują wzrostem apetytów czytelniczych młodzieży.
Zofia Gede

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye