Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data publikacji:

21 lutego 2017 roku  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który przypomniał  nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego PolakaPamiętając, że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury, doświadczeń oraz tego, co najbardziej cenne, dołożyliśmy starań, by rozpowszechniać szlachetne idee tego święta oraz promować język ojczysty.
W szkolnym radiowęźle pojawiły się informacje o historii, celach organizowania Dnia Języka Ojczystego,a także różne ciekawostki językowe. Szkolne korytarze ozdobiły plakaty, łamańce językowe oraz wystawka poradników językowych. Poza tym nauczyciele wszystkich przedmiotów, na swoich zajęciach, przypominali o charakterystycznych cechach języka polskiego, konieczności dbania o jego poprawność, zasadności stosowania znaków diakrytycznych,itp. Prezentacja multimedialna na temat pochodzenia języka polskiego, jego miejsca wśród innych języków narodowych, historycznych zmian oraz zapożyczeń językowych stała się cennym materiałem dydaktycznym .

W ramach MDJO przeprowadzono Mikrokonkurs Języka Polskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Najlepsi z zakresu ortografii, fleksji, znajomości związków frazeologicznych i innych zadań gramatycznych okazali się przedstawiciele klasy II TE/TŻ –Adrianna Koniecko i Alicja Walmus; drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy IV TE/TI –Wioleta Ostaszewska , Mariusz Modzelewski i Piotr Sadowski,  a trzecie przypadło uczniom z klasy ITE/TŻ –Jakubowi Nagórskiemu oraz Konradowi Łagodzińskiemu .

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie językowej.

Organizatorzy : Płochocka Gabriela, Kamila Moczadło i Wiesława Szczesik

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye