Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Technik informatyk
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Policyjna Klasa Mundurowa
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik ekonomista
Zespół Ludowy "Kłosek"
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Domyślny obrazek

Nabór wniosków na stypendium w ramach projektu

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W nawiązaniu do zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów w związku z realizacją projektu: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 rozpoczynamy rekrutację naboru wniosków na stypendium.
Stypendia otrzyma 20 uczniów szkoły z najwyższą średnią ocen za rok szkolny 2020/2021.
Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu:
https://projekty.syntea.pl/nowa-ranga-ksztalcenia…/

Dokumenty mogą składać uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.00. Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Nabór wniosków: 24.09.2021 – 30.09.2021 do godziny 15.00
Druki na w/w projekt dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie projektu.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem:
https://projekty.syntea.pl/…/Regulamin-przyznawania…

Warunkiem otrzymania stypendium jest udział w projekcie.
Informacje dotyczące projektu zostały wysłane do wszystkich uczniów i rodziców wiadomością systemową Librus.

Dyrektor ZS w Niećkowie
mgr Dariusz Koniecko

Pierwsze skoszarowanie PKM 2021/2023

Pierwsze skoszarowanie PKM 2021/2023

17 i 18 września odbyło się pierwsze skoszarowanie kandydatów na Kadetów do Policyjnej Klasy Mundurowej Naszej Szkoły. Przyszli Kadeci poznali i ćwiczyli element musztry pod okiem starszego szeregowego Leszka Maciejewskiego Żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Komendanta Policyjnej Klasy Mundurowej nadinstruktora Dariusza Koniecko. Instruktor Arkadiusz Bogdan przedstawił kandydatom na kadetów Regulamin Policyjnej Klasy Mundurowej. W trakcie skoszarowania Kadeci PKM rocznik 2019/2021: kadet sztabowy Sobolewski Michał, kadet sztabowy Zieliński Dawid, młodszy kadet sztabowy Dylewska Martyna oraz starszy kadet Modzelewska Agata przedstawili przyszłym kandydatom na kadeta funkcjonowanie Policyjnej Klasy Mundurowej oraz pomogli w zaadoptowaniu się. Opiekun Policyjnej Klasy Mundurowej mł. inst. sztabowy Elwira Kołaczyńska-Bogdan

Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie

Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie

17 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w Niećkowie mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji dotyczącej nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie organizowanej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. W konferencji brały udział klasa czwarta oraz trzecie technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Podczas wykładów uczniowie mieli okazję zaznajomić się z praktycznymi aspektami zastosowania nowoczesnych technologii w gospodarstwie rolnym.

Opiekunowie:

Wojciech Czerkas
Andrzej Nitkowski
Zdzisław Wesołowski
Stanisław Kuczyński

Ognisko integracyjne w internacie

Ognisko integracyjne w internacie

14 września na terenie Zespołu Szkół w Niećkowie obok Dworku  wychowawcy i wychowankowie Internatu spotkali się przy ognisku integracyjnym. Głównym celem tej imprezy było wspomaganie wychowanków w ich  całościowym rozwoju i tworzenie więzi emocjonalnych  ze środowiskiem internackim. Ogniskowej integracji towarzyszyły wspólne biesiadowanie, Zatańczono taniec belgijski, zorganizowano zabawy, takie jak zawody w  przeciąganie liny oraz skok przez linę.
To był radosny i zarazem wyczerpujący wieczór, wszyscy mieszkańcy internatu zakończyli ten dzień w bardzo dobrych nastrojach 🙂

Organizacja: Elwira Kołaczyńska – Bogdan, Elżbieta Ptak

Podsumowanie projektu “Po doświadczenia do Włoch 2”

Podsumowanie projektu “Po doświadczenia do Włoch 2”

Dnia 14.09.2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Po doświadczenie do Włoch- 2 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt przewidywał organizację 2 tygodniowych staży dla 40 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczestnicy projektu mieli okazję na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach we Włoszech.

(więcej…)
Spotkanie dotyczące projektu z “Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”

Spotkanie dotyczące projektu z “Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”

W dniu dzisiejszym 07.09.2021 r. w szkole gościliśmy Panią Marlenę Mazik – przedstawiciela firmy SYNTEA S.A z którą Powiat Grajewski realizuje projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” oraz Pana Radosława Panasa – Prezesa Zarządu Fundacji VCC, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Pani Marlena przekazała uczniom informacje ogólne dotyczące realizowanego projektu natomiast Pan Radosław omówił zasady certyfikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przedstawił przebieg szkoleń programowania i obsługiwania procesu druku 3D oraz pokazał praktyczne zastosowanie drukarki 3D.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Niećkowie kształcący się w zawodzie Technik Informatyk.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye