Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Domyślny obrazek

Nabór wniosków na stypendium w ramach projektu

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W nawiązaniu do zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów w związku z realizacją projektu: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 rozpoczynamy rekrutację naboru wniosków na stypendium.
Stypendia otrzyma 20 uczniów szkoły z najwyższą średnią ocen za rok szkolny 2020/2021.
Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu:
https://projekty.syntea.pl/nowa-ranga-ksztalcenia…/

Dokumenty mogą składać uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.00. Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Nabór wniosków: 24.09.2021 – 30.09.2021 do godziny 15.00
Druki na w/w projekt dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie projektu.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem:
https://projekty.syntea.pl/…/Regulamin-przyznawania…

Warunkiem otrzymania stypendium jest udział w projekcie.
Informacje dotyczące projektu zostały wysłane do wszystkich uczniów i rodziców wiadomością systemową Librus.

Dyrektor ZS w Niećkowie
mgr Dariusz Koniecko

Podsumowanie projektu “Po doświadczenia do Włoch 2”

Podsumowanie projektu “Po doświadczenia do Włoch 2”

Dnia 14.09.2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Po doświadczenie do Włoch- 2 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt przewidywał organizację 2 tygodniowych staży dla 40 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczestnicy projektu mieli okazję na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach we Włoszech.

(więcej…)
Spotkanie dotyczące projektu z “Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”

Spotkanie dotyczące projektu z “Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”

W dniu dzisiejszym 07.09.2021 r. w szkole gościliśmy Panią Marlenę Mazik – przedstawiciela firmy SYNTEA S.A z którą Powiat Grajewski realizuje projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” oraz Pana Radosława Panasa – Prezesa Zarządu Fundacji VCC, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Pani Marlena przekazała uczniom informacje ogólne dotyczące realizowanego projektu natomiast Pan Radosław omówił zasady certyfikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przedstawił przebieg szkoleń programowania i obsługiwania procesu druku 3D oraz pokazał praktyczne zastosowanie drukarki 3D.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Niećkowie kształcący się w zawodzie Technik Informatyk.

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

W dniu 05.09.2021 odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami inaugurujące rok szkolny 2021/2022. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje dotyczące możliwości organizowania szczepień w szkole, realizacji projektu „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem placówki.”

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye