Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Pożegnanie Dyrektora

Data publikacji:

W życiu każdego człowieka w pewnym momencie przychodzi czas na zmiany.
Taki czas nadszedł dla Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie Pana Dariusza Koniecko, który w październiku 2021 roku podjął decyzję o rezygnacji z piastowanej funkcji. Dyrektor Dariusz Koniecko z powodzeniem zarządzał szkołą od 2010 roku, czyli przez 11 lat.
Przez ten czas zrealizował wiele projektów i przedsięwzięć, do których należą:

  • budowa boiska wielofunkcyjnego,
  • budowa łącznika miedzy dwoma budynkami dydaktycznymi,
  • wymiana parkietu na sali gimnastycznej,
  • zamontowanie monitoringu na terenie szkoły,
  • przeprowadzenie całkowitego remontu stołówki internackiej,
  • wyremontowanie wszystkich pokoi w internacie oraz łazienek,
  • remont korytarzy, większości sal lekcyjnych w obu budynkach dydaktycznych szkole oraz łazienek,
  • wyremontowanie schodów do zabytkowego dworu położonego na terenie szkoły,
  • doposażenie każdej z klas w rzutniki lub monitory interaktywne,
  • ogrodzenie terenu szkoły.

Skala realizowanych działań pokazuje jak prężny i aktywny był do Dyrektor. Człowiek mega pracowity, który rozpoczynał swój dzień pracy jako pierwszy w szkole i często kończył go jako ostatni, kiedy szkolny zgiełk dawno zamilkł. Odpowiedzialny za los szkoły wizjoner i kreator innowacyjnych przedsięwzięć, do których można zaliczyć  powołanie w 2017 roku Policyjnej Klasy Mundurowej, funkcjonującej do dnia dzisiejszego i odnoszącej  liczne sukcesy. Na co dzień człowiek otwarty i życzliwy dla ludzi. Przykład rzeczywistego autorytetu, a nie takiego, który wynika tylko i wyłącznie ze służbowej hierarchii.

W czwartek 20 stycznia 2022 roku podczas uroczystego apelu nauczyciele, pracownicy oraz społeczność uczniowska wyrazili swoją wdzięczność i podziękowania za 11 letnią pracę dla Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie Pana Dariusza Koniecko.

Na uroczystości obecny był Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Remfeld oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Gardocki, którzy pamiątkowym grawertonem podziękowali Dyrektorowi za dotychczasową współpracę. Pan Starosta poinformował również, że od 1 lutego 2022 roku kierowanie szkołą przejmie Pani Bożena Sokołowska, która przez ostatnie jedenaście lat pełniła obowiązki wicedyrektora szkoły.

Podczas apelu słowa uznania pod adresem Dyrektora popłynęły od Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Grzegorza Jaczyńskiego, który na tą uroczystość przybył ze swoim zastępcą Panem Wojciechem Dylewskim. Panowie również przekazali Dyrektorowi grawerton. Nie zabrakował serdecznych podziękowań oraz grawertonu od wszystkich pracowników szkoły, którą tak skutecznie kierował w ostatnich latach Dyrektor Koniecko. Swoje uznanie Dyrektorowi wyrazili również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, kadeci Policyjnej Klasy Mundurowej oraz uczniowie należący do Szkolnego Zespołu Ludowego “KŁOSEK”.

Dyrektor Dariusz Koniecko zmienił swój status przynależności do Zespołu Szkół w Niećkowie, ale nadal w tej szkole pozostaje. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że olbrzymim bagażem swoich doświadczeń zechce wspierać dalszy jej rozwój.

Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye