Herb Polski

Zespół Szkół w Niećkowie

Projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”

Data publikacji:

UWAGA!
Od 01.09.2021 r. uczniom osiągającym najwyższe wyniki nauczania wypłacane będzie stypendium w wysokości 1000zł miesięcznie. Okres wypłacania stypendium 10 miesięcy. Jako podstawowe kryterium pod uwagę będzie brana średnia wszystkich ocen uzyskana w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowym kryterium jest frekwencja na zajęciach. Jest to możliwe dzięki realizacji projektu pn.: Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim.”

Projekt zakłada szkolenia dla uczniów z „Programowania i obsługi procesu druku 3D” (40 osób), „Przygotowania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” (10 osób), kurs na prawo jazdy kategorii B (50 osób), zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

Szkoleniami zostaną również objęci nauczyciel kształcenia zawodowego.

Ponadto szkoła zostanie doposażona w nowoczesną 24 stanowiskową pracownię językową.

Dofinansowanie projektu z UE 2 839 696,29 PLN


Ciemny kontrastpanorama_fish_eye
Podkreślanie linkówpanorama_fish_eye
Podświetlanie nagłówkówpanorama_fish_eye
Skala szarościpanorama_fish_eye